Tervetuloa sivustollemme, josta löydät laidasta laitaan tietoa koskien B2B-tuotteita. Tällä sivustolla keskitytään ensisijaisesti yritysten toimistoympäristöön ja siellä tyypillisesti tarvittaviin tuotteisiin.

Mikäli omistat yrityksen tai olet perustamassa sellaista, tulevat toimistotarvikkeet ja muut toimistossa käytettävät laitteistot todennäköisesti ennen pitkää ajankohtaiseksi.

Mikäli yritystoiminta on jo jatkunut pitkään, mutta toimisto kaipaa päivitystä, löydät tältä sivustolta hyviä vinkkejä koskien myös sitä, mitä kaikkea nykyajan toimistossa tarvitaan liiketoiminnan sujuvuuden takaamiseksi.

Mitä kaikkea sivustoltamme löytyy?

Sivustomme koostuu kokoelmasta erilaisia artikkeleita, joissa aiheina ovat tavalla tai toisella toimistoissa käytettävät B2B-tuotteet. Tällaisia ovat esimerkiksi toimiston kalusteet, elektroniset laitteet ja välineet, toimistotarvikkeet, tulostusmateriaalit ja etäkokoukset mahdollistavat laitteet.

Mikäli aiheet kiinnostavat, suosittelemme tutustumaan sivustomme tarjontaan. Alla esitellään kuitenkin muutamia esimerkkejä sivustollamme käsiteltävistä teemoista.

Digitalisaation vaikutus toimistotuotteiden kysyntään

Toimistotarvikkeista puhuttaessa yksi keskeisimmistä aiheista on digitalisaatio ja sen mukanaan tuomat muutokset. Niillä on ollut suora vaikutus myös toimistotarvikkeiden kysyntään.

Vaikka perinteiset toimistotarvikkeet kuten kynät ja paperit pitävätkin tiukasti pintansa yrityskäytössä, ovat perinteiset välineet hiljalleen tehneet tilaa myös uudenlaisille sähköisille ratkaisuille.

Niiden käyttöönottoa ovat helpottaneet muun muassa erilaiset etätyösovellukset ja ohjelmistot, joiden kautta on helppo laatia suunnitelmia, kirjata muistiinpanoja ja lähettää viestejä täysin sähköisessä muodossa.

Asiaa toimistokalusteista

Toimistotarvikkeiden, elektroniikan ja laitteistojen ohella toimistoon kuuluu olennaisena osana tietysti myös kalustus. Ei ole aivan yhdentekevää, kuinka yrityksen toimisto kalustetaan.

Työntekijöiden viihtyvyyden kannalta järkevä suunnittelu ja tarkoitukseen sopivat kalusteet ovat hyvin merkittävässä roolissa. Yhtenä mielenkiintoisena näkökulmana voidaan pitää esimerkiksi ergonomiaa, josta on alettu puhumaan vuosi vuodelta enemmän myös työpaikoilla.

Mikäli toimistokalusteet ja niihin liittyvä ergonomia kiinnostavat, suosittelemme lukemaan sivustolla aiheesta kirjoitetun artikkelin.

Säästövinkkejä toimistotarvikkeiden hankintaan

Toimistotarvikkeet ja erilaiset laitteet ovat yrityksille pakollinen menoerä, joka on syytä huomioida budjetissa. Etenkin pienissä tai vasta toimintaansa aloittelevissa yrityksissä on käytettävissä vain rajoitetusti varoja toimistotarvikkeisiin sijoittamiseen, sillä rahaa kuluu moneen muuhunkin etenkin yrityksen alkuvaiheissa.

Sivustoltamme löydät myös hyödyllisiä vinkkejä, joiden myötä on mahdollista säästää merkittäviä summia toimistotarvikkeiden hankinnassa.

Toimistohankinnat vaikuttavat yrityksen tuottavuuteen

Oli yrityksen toimiala mikä hyvänsä, pyrkivät yritykset aina tuottavuuteen. Oikeanlaiset hankinnat toimistotarvikkeiden, laitteiden ja muiden välineiden suhteen voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan enemmän kuin arvaisikaan.

Huolellinen suunnittelu ja sopivat ratkaisut johtavat työntekijöiden viihtymiseen ja hyvinvointiin ja sen myötä myös korkeampaan tuottavuuteen. Tästä hyötyy paitsi yritys, myös koko työyhteisö.